Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 13.9K lượt xem.
Tên gọi khác
Dragon Quest Saga: Emblem of Roto - To the Children who inherit the Emblem
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Shounen
Từ khóa