Xếp hạng
đang đứng thứ 22nd , tác phẩm này đã có 857.4K lượt xem.
Tên gọi khác
Gantz (Full Color)
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Romance, School Life, Mystery, Horror, Ecchi
Từ khóa