Xếp hạng
34th, it has 245.8K views
Tên gọi khác
Gantz (Full Color)
Tác giả
Thể loại
Action, Comedy, Romance, School Life, Mystery, Horror, Ecchi
Tag(s)