Xếp hạng
đang đứng thứ 3rd , tác phẩm này đã có 9.3M lượt xem.
Tên gọi khác
The Office Blind Date, Business Proposal, A Business Proposal, Hẹn Hò Chốn Công Sở
Tác giả
Thể loại
Comedy, Drama, Romance, Slice Of Life
Từ khóa