Xếp hạng
60th, it has 81.8K views
Tên gọi khác
My hero Academia; Học Viện Anh Hùng; Trường Học Siêu Anh Hùng
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Shounen, Supernatural
Tag(s)