Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 290 lượt xem.
Tên gọi khác
Kagurabachi, Kagura Bachi: Phép Thuật Và Katana; Kagura Bachi
Tác giả
Thể loại
Action, Shounen, Supernatural, Mystery
Từ khóa