Xếp hạng
đang đứng thứ N/A , tác phẩm này đã có 11.7K lượt xem.
Tên gọi khác
Keaton, Master Keaton, マスターキートン
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Mystery, Psychological, Seinen, Drama
Từ khóa