Xếp hạng
39th, it has 43.6K views
Tên gọi khác
Cậu bé nhẫn giả, Thám tử siêu năng lực
Tác giả
Thể loại
Adventure, fantasy, martial arts
Tag(s)