Xếp hạng
43rd, it has 145.9K views
Tên gọi khác
Cậu bé nhẫn giả, Thám tử siêu năng lực
Tác giả
Thể loại
Adventure, fantasy, martial arts
Tag(s)