Xếp hạng
đang đứng thứ 76th , tác phẩm này đã có 273.3K lượt xem.
Tên gọi khác
人間失格, No Longer Human, Nhân Gian Thất Cách, Thất Lạc Cõi Người
Tác giả
Thể loại
Adult Drama Horror Mature Psychological Seinen
Từ khóa