Xếp hạng
Hạng 83rd. Tổng lượt xem: 1.8K
Tên gọi khác
人間失格, No Longer Human, Nhân Gian Thất Cách, Thất Lạc Cõi Người
Tác giả
Thể loại
Adult Drama Horror Mature Psychological Seinen