Xếp hạng
38th, it has 270.5K views
Tên gọi khác
人間失格, No Longer Human, Nhân Gian Thất Cách, Thất Lạc Cõi Người
Tác giả
Thể loại
Adult Drama Horror Mature Psychological Seinen
Tag(s)