Xếp hạng
đang đứng thứ 92nd , tác phẩm này đã có 212.5K lượt xem.
Tên gọi khác
Kuutei Dragons , Airborne Dragons, Kūtei Dragons, Rồng Không Trung
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Seinen
Từ khóa