Xếp hạng
23rd, it has 726.5K views
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller
Tag(s)
Đang cập nhật...