Xếp hạng
Hạng 15th. Tổng lượt xem: 524.7K
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller