Xếp hạng
Hạng 65th. Tổng lượt xem: 4.5K
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller