Xếp hạng
đang đứng thứ 38th , tác phẩm này đã có 627.8K lượt xem.
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller
Từ khóa