Xếp hạng
16th, it has 726K views
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller
Tag(s)
Đang cập nhật...