Xếp hạng
đang đứng thứ 37th , tác phẩm này đã có 629.1K lượt xem.
Tên gọi khác
Á Nhân, Ajin: Demi-Human, 亜人
Tác giả
Thể loại
Dark fantasy, supernatural, thriller
Từ khóa