Xếp hạng
đang đứng thứ 8th , tác phẩm này đã có 2.4M lượt xem.
Tên gọi khác
Đảo Hải Tặc, ONE PIECE Wano Country Saga
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen
Từ khóa