Xếp hạng
4th, it has 2.4M views
Tên gọi khác
Đảo Hải Tặc
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen
Tag(s)