Xếp hạng
đang đứng thứ 9th , tác phẩm này đã có 1.9M lượt xem.
Tên gọi khác
Đảo Hải Tặc, One Piece Digital Colored, One Piece Full Color, Budak Getah
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen
Từ khóa