Xếp hạng
Hạng 89th. Tổng lượt xem: 2.2K
Tên gọi khác
Thư Ký của Alexandros Đại đế
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Historical