Xếp hạng
Hạng 100th. Tổng lượt xem: 2.3K
Tên gọi khác
Thư Ký của Alexandros Đại đế
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Historical