Xếp hạng
Hạng 6th. Tổng lượt xem: 1M
Tên gọi khác
Ichigo 100%, Strawberry 100%
Tác giả
Thể loại
Romance, Drama, Comedy