Xếp hạng
6th, it has 1M view
Tên gọi khác
Ichigo 100%, Strawberry 100%
Tác giả
Thể loại
Romance, Drama, Comedy
Tag(s)
Đang cập nhật...