Xếp hạng
N/A, it has 1.2K views
Tên gọi khác
Kiseiju,Parasite, Parasitic, Beasts, Parasyte
Tác giả
Thể loại
Horror, Psychological, Supernatural
Tag(s)
Đang cập nhật...