Xếp hạng
đang đứng thứ 35th , tác phẩm này đã có 655.4K lượt xem.
Tên gọi khác
Journey to Heavens, Linh Khư, 灵墟游记, Linh Khư Du Ký
Tác giả
Thể loại
Action, Fantasy, Historical, Wuxia
Từ khóa