Xếp hạng
62nd, it has 51.9K views
Tên gọi khác
ビート・エックス, Bītoekkusu
Tác giả
Thể loại
Mecha
Tag(s)
Đang cập nhật...