Xếp hạng
5th, it has 1.6M views
Tên gọi khác
No Longer Human, Ningen Shikkaku, Thất Lạc Cõi Người
Tác giả
Thể loại
Shounen, Comedy, Fantasy, Romance, Adventure, Ecchi, Harem
Tag(s)