Xếp hạng
đang đứng thứ 88th , tác phẩm này đã có 220.3K lượt xem.
Tên gọi khác
Рагна Багровый, Ragna Crimson
Tác giả
Thể loại
Action Adventure Comedy Drama Fantasy Shounen
Từ khóa