Xếp hạng
N/A, it has 19K views
Tên gọi khác
Рагна Багровый, Ragna Crimson
Tác giả
Thể loại
Action Adventure Comedy Drama Fantasy Shounen
Tag(s)