Xếp hạng
Hạng 9th. Tổng lượt xem: 718.6K
Tên gọi khác
Gia đình sát thủ
Tác giả
Thể loại
Action , Comedy , Drama , Shounen , Slice of Life