Xếp hạng
14th, it has 753.2K views
Tên gọi khác
Gia đình sát thủ
Tác giả
Thể loại
Action , Comedy , Drama , Shounen , Slice of Life
Tag(s)