Xếp hạng
đang đứng thứ 6th , tác phẩm này đã có 4.2M lượt xem.
Tên gọi khác
Lãng Khách, Avare, Vagabond
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Drama, Historical, Martial Arts, Mature, Psychological, Seinen
Từ khóa