Xếp hạng
đang đứng thứ 66th , tác phẩm này đã có 328.2K lượt xem.
Tên gọi khác
Versus, Quyết Chiến
Tác giả
Thể loại
Action Adventure Comedy Drama Fantasy Sci-fi Shounen
Từ khóa