Xếp hạng
Hạng 10th. Tổng lượt xem: 732.1K
Tên gọi khác
Đại Chiến Titan; Attack on Titan
Tác giả
Thể loại
Action, Shounen, Mystery, Horror, Historical, Tragedy