Xếp hạng
Hạng 42nd. Tổng lượt xem: 1.3K
Tên gọi khác
Luật sư quỷ
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Action - Adult - Manhwa - Sci-fi