Xếp hạng
Hạng 91st. Tổng lượt xem: 145
Tên gọi khác
Diệt Ma Thuật Sư
Tác giả
Họa sỹ
Thể loại
Loại
Seinen, Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Supernatural, Tragedy