Xếp hạng
32nd, it has 464.3K views
Tên gọi khác
Diệt Ma Thuật Sư, Thế Giới Ma Thuật và Kẻ Mất Trí
Tác giả
Thể loại
Seinen, Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Supernatural, Tragedy
Tag(s)
Đang cập nhật...