Xếp hạng
Hạng 77th. Tổng lượt xem: 2.3K
Tên gọi khác
Diệt Ma Thuật Sư
Tác giả
Thể loại
Seinen, Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Supernatural, Tragedy