Xếp hạng
N/A, it has 91 views
Tên gọi khác
It's a beautiful day, Ngày đẹp trời
Tác giả
Thể loại
One shot
Tag(s)