Xếp hạng
đang đứng thứ 10th , tác phẩm này đã có 1.8M lượt xem.
Tên gọi khác
Sứ mệnh thần chết, Bleach, BLEACH Digital Colored, Bleach Full Color
Tác giả
Thể loại
Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen, Supernatural
Từ khóa