Xếp hạng
58th, it has 110.3K views
Tên gọi khác
Đảo Hải Tặc
Tác giả
Thể loại
Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen
Tag(s)